Het is voor iedereen met ambitie lastig om kortere of langere tijd werkeloos te zijn. Maar aan mannen knaagt dit nog veel meer dan aan vrouwen. Zelfs zo dat het hun huwelijk heel vaak onder zware druk zet……………

Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Ohio State University.

Onderzoeksleider Liana Sayer merkt op dat de sociale druk om vrouwen te ontmoedigen buitenshuis te werken duidelijk is afgenomen, maar dat geldt volgens haar niet voor het idee dat mannen toch de kostwinners van het gezin moeten zijn. Het laat volgens Sayer een asymmetrische verandering zien in de traditionele man-/vrouwrollen.

“Een arbeidsovereenkomst van de vrouw heeft geen enkele invloed op de kans dat haar echtgenoot wel of geen einde zal maken aan het huwelijk,” merkt Liana Sayer op in het webmagazine ScienceDaily. “Een werkende vrouw blijkt wel sneller te scheiden dan een seksegenote die niet actief is op de arbeidsmarkt, maar dat gebeurt alleen als er veel ontevredenheid is in de relatie. Bij mannen valt daarentegen iets heel anders op.”

Een werkloze man blijkt volgens de onderzoekers niet alleen een groter risico te lopen dat zijn partner een echtscheiding aanvraagt, maar ook dat hijzelf het initiatief neemt om een einde te maken aan de relatie. “Zelfs mannen die relatief gelukkig zijn in hun huwelijk, zijn meer geneigd om de relatie te beëindigen op het moment dat ze werkloos zijn,” voert Liana Sayer nog aan. “Dat wijst erop dat wanneer een getrouwde man niet werkt, dit niet beantwoordt aan het beeld dat hijzelf heeft over het huwelijk.”

Het feit dat of de echtgenote een baan heeft of niet geen invloed heeft op mogelijke echtscheidingen, toont volgens Sayer aan dat een werkende vrouw niet wordt bestempeld als een inbreuk op de huwelijksnormen. “Dat betekent dat de opvattigen over de rol van de vrouw binnen het huwelijk behoorlijk veranderd zijn,” benadrukt de onderzoekster. “Een werkende vrouw wordt algemeen aanvaard, maar een werkloze man is voor velen nog altijd niet geaccepteerd. Er is ook weinig steun voor de man in een meer vrouwelijke rol, zoals huishoudelijke taken of emotionele ondersteuning.”

Bron: relatie.blog.nl

Tip:
Heeft u advies nodig bij uw scheiding, neem dan vrijblijvend contact op met onze medewerkers!