Vanaf 1 januari 2012 is de nieuwe Wet Aanpassing Wettelijke Gemeenschap van goederen van kracht. Op een drietal punten is de wet ingrijpend gewijzigd, namelijk de peildatum van verdeling van de gemeenschap van goederen, het vergoedingsrecht en de mogelijkheid het huwelijk te veranderen in een huwelijk met huwelijkse voorwaarden.

Dit betekent dat als jullie na deze datum het verzoekschrift tot echtscheiding indienen, deze regels voor jullie gelden. Hebben jullie voor 1 januari 2012 het verzoekschrift tot echtscheiding ingediend, dan gaan jullie scheiden onder het oude recht.

Tip:
Ga je scheiden en ben je op zoek naar de juiste juridische hulp? Neem dan vrijblijvend contact met op.

Peildatum ontbinding huwelijk wijzigt

In de regelgeving tot 2012 is de peildatum waarop de verdeling van de gemeenschappelijke goederen plaatsvinden, de datum waarop de echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven bij de burgerlijke stand. Het moment om te besluiten te scheiden en deze peildatum liggen in de praktijk vaak ver uit elkaar, waardoor er in de financiële situatie binnen de gemeenschap van goederen veel kan veranderen.

Peildatum vanaf 2012

In het geval van de nieuwe Wet Aanpassing Wettelijke Gemeenschap van goederen is die peildatum vervroegd. De datum waarop het verzoekschrift tot echtscheiding wordt ingediend is dan ook de peildatum waarop de gemeenschap wordt vastgesteld. Na deze datum kunnen echtparen de omvang van de gemeenschap van goederen en de waarde ervan niet meer beïnvloeden. De inkomsten en schulden die je na die peildatum opbouwt, vallen dus buiten de gemeenschap van goederen.

Let op:
In gezamenlijke overeenstemming is het wel mogelijk de peildatum op een andere datum vast te stellen.

Vergoedingsrechten uitgebreid

In gemeenschap van goederen getrouwd zijn, betekent dit niet per definitie dat al het vermogen gezamenlijk is. Door een schenking of erfenis met een uitsluitingsclausule, heeft alleen de begunstigde recht op dit vermogen en niet de partner van de begunstigde. Echter, vaak wordt dit vermogen wel geïnvesteerd in de gemeenschap, zoals in de aankoop of verbouwing van een woning. Wanneer dit gebeurd is er sprake van vergoedingsrecht. Diegene die een erfenis of schenking met uitsluitingsclausule investeert krijgt deze investering met voorrang terug. Het overige vermogen wordt gelijk verdeeld

Vergoedingsrechten vanaf 2012

In de nieuwe Wet Aanpassing Wettelijke Gemeenschap is deze regelgeving gewijzigd. Ten eerste blijft het vergoedingsrecht van toepassing waardoor de investering met voorrang terug betaald wordt aan de investeerder. Ten tweede heeft de investeerder recht op het rendement dat is opgebouwd door middel van het geïnvesteerde vermogen. Eventuele waardedaling wordt ook doorberekend. Deze toevoeging op het vergoedingsrecht wordt de ‘beleggingsleer’ genoemd. Ter verduidelijking van deze wetswijziging een rekenvoorbeeld.

Van gemeenschap naar huwelijkse voorwaarden

De nieuwe Wet Aanpassing Wettelijke Gemeenschap maakt het mogelijk om een huwelijk in gemeenschap van goederen gemakkelijker te wijzigen naar een huwelijk met huwelijkse voorwaarden. Voor 2012 moest een dergelijk verzoek worden goedgekeurd door de rechtbank. Het doel hiervan was eventuele schuldeisers van het echtpaar te beschermen, omdat bij huwelijkse voorwaarden niet beide echtgenoten volledig aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de gemeenschappelijke schulden.

Huwelijkswijziging vanaf 2012

In de nieuwe wet worden eventuele schuldeisers alsnog beschermd. Wil men het huwelijk wijzigen in een huwelijk met huwelijkse voorwaarden? Dan dienen beide echtgenoten zich hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor alle gemeenschapsschulden die er op de datum van wijziging van het huwelijk zijn.