Onderstaande berekening geeft aan hoeveel kinderalimentatie je dient te ontvangen of betalen. De berekening is conform de huidige Tremanormen en geldt voor kinderen tot 21 jaar. De uitkomst geeft de gewenste bijdrage per ouder weer en houdt rekening met het kindgebonden budget (deze wordt meegenomen in de berekening van de draagkracht die dit budget ontvangt), de eventueel te ontvangen zorgkorting en de draagkracht van beide ouders. Mocht de berekende alimentatie te hoog uitvallen, bijvoorbeeld doordat de onderhoudsplichtige schulden heeft, dan past de rechter de aanvaardbaarheidstoets toe.

Het bedrag wat uit de berekening volgt is conform de Tremanormen van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) is.

Maatwerk blijft voor de complexere gevallen mogelijk en nodig! Neem daarom contact op met een deskundige en laat je adviseren wat in jouw situatie het verstandigste is!

Lukt het niet om samen afspraken te maken over de kinderalimentatie? Wij helpen jou graag verder!

Help mij