Na jullie breuk is het belangrijk dat je de bezittingen verdeelt. Dat kan een lastige klus zijn, zeker als bepaalde spullen voor jullie allebei een emotionele waarde hebben.

Tip:
Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs. Zij kunnen al uw vragen over het verdelen van de boedel beantwoorden. Tevens kunnen zij u bijstaan bij juridische vragen.

Bij een boedelscheiding moet je niet alleen denken aan de inboedel en jullie koophuis, maar ook aan bankrekeningen, schulden, verzekeringen en pensioen. De waarde en de omvang van jullie gezamenlijke boedel wordt vastgesteld op de peildatum. Deze peildatum is gelijk aan de datum waarop het verzoekschrift tot echtscheiding wordt ingediend. De inkomsten en schulden die jullie ieders na de peildatum opbouwen, vallen buiten jullie gemeenschap van goederen.

Gemeenschap van goederen

De informatie op deze pagina is op jou van toepassing als je getrouwd bent in gemeenschap van goederen. Als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd, is alles gemeenschappelijk bezit. Dat betekent dat je de spullen eerlijk moet verdelen.

Inboedel

De boedelscheiding kun je opsplitsen in vier stappen:

  1. Maak een lijst van de bezittingen.
  2. Geef per bezitting de waarde aan.
  3. Geef per bezitting aan wie het krijgt.
  4. Tel per persoon de waarde van de spullen op.
Tip:
Vind je het lastig de waarde van bezittingen te bepalen? Laat de spullen dan taxeren.

De verknochte goederen vallen buiten de boedelverdeling. Dat zijn spullen waaraan één van jullie sterk gehecht is, zoals sieraden en kleding. Verder vallen ook bezittingen die verkregen zijn uit schenkingen en testamenten niet onder de boedelverdeling. In het testament of de schenkingsakte moet dan wel een uitsluitingsclausule zijn opgenomen.

Bankrekening

Ook het saldo op jullie gemeenschappelijke bankrekening en privérekeningen moeten jij en je ex-partner eerlijk verdelen. Met de en/of rekening kunnen jullie drie dingen doen:

  1. Eén van jullie zet de bankrekening voort.
  2. Jullie zeggen samen de bankrekening op.
  3. Jullie zetten samen de bankrekening tijdelijk voort.

Denk eraan dat je periodieke overboekingen stopzet en automatische incasso’s intrekt wanneer jullie de betaalrekening opzeggen! Overigens kun je ook spaarrekeningen en beleggingsrekeningen voortzetten of opzeggen.

Verzekeringen

De verzekeringen breng je in drie stappen op orde:

  1. Maak een lijst van de verzekeringen met een geldwaarde en de overige verzekeringen.
  2. Zoek uit hoe de verzekeringen geregeld zijn.
  3. Verdeel de verzekeringen en bijbehorende afkoopwaarden.

Lopen jij en je ex tegen problemen aan bij het verdelen van bezittingen? Laat de situatie niet uit de hand lopen en schakel hulp in!