Als jij voor de kinderen zorgt, krijg je kinderalimentatie van je ex. Hij of zij is immers verplicht naar draagkracht mee te betalen aan de opvoeding en verzorging van jullie kinderen. Die verplichting stopt als je kind 21 jaar is.

Hoe maken we afspraken over de kinderalimentatie?

Als je kind jonger is dan 18 jaar, kun je samen met je ex afspreken wat de hoogte van de kinderalimentatie is. Let op: als je geen goede afspraken maakt, is er een kans dat je later in de problemen komt. Bereken met onze rekenmodule de hoogte van de kinderalimentatie. Laat je bij complexe situaties goed informeren door een deskundige. Die deskundige houdt rekening met de Tremanormen.

De afspraken over de kinderalimentatie moeten jullie opnemen in het ouderschapsplan, dat onderdeel is van het verzoekschrift tot echtscheiding. Uiteindelijk beoordeelt de rechter of het afgesproken bedrag redelijk is. Het kan zijn dat hij een hoger bedrag vaststelt.

Als je kind 18 wordt, moet de betalende ouder met hem of haar afspraken maken over de hoogte van de kinderalimentatie. Je maakt de afspraken dus niet met je ex-partner! Wordt je kind 18 als jullie al gescheiden zijn? Zorg er dan voor dat je de bestaande afspraken over de alimentatie vervangt door nieuwe afspraken, die de betalende ouder met jullie kind maakt.

Let op:
Per 1 januari 2013 wordt het kindgebonden budget meegenomen in de draagkrachtberekening. Op 9 oktober 2015 heeft De Hoge Raad aangegeven dat het moet worden meegenomen in de draagkrachtberekening van de ouder die dit budget ontvangt. Het mag niet in mindering worden gebracht op de behoefte van het kind. Daarnaast komt de alimentatiebetalende ouder met omgangsregeling per april 2013 in aanmerking voor een zorgkorting. Daarnaast kan je in veel gevallen voor het berekenen van de draagkracht gebruik maken van een draagkrachttabel. Deze draagkrachttabel maakt de berekening eenvoudiger en goedkoper. Maatwerk blijft voor de complexere situaties mogelijk. Laat je altijd goed adviseren wat in jouw situatie het verstandigste is.

Hoe zit het met studiefinanciering?

Als je kind meerderjarig is en gaat studeren, heeft het recht op een tegemoetkoming in de kosten: studiefinanciering. De Dienst Uitvoering Onderwijs (afgekort DUO, voorheen was dat de IB-Groep) betaalt de studiefinanciering uit.

Houd er rekening mee dat DUO een ouderlijke bijdrage bepaalt die van de aanvullende studiebeurs wordt afgetrokken. De instantie gaat ervan uit dat jij en je ex de ouderlijke bijdrage betalen aan je kind. Je kunt de rechter verzoeken de alimentatie te verlagen of zelfs stop te zetten, omdat de ouderlijke bijdrage (een deel van) de kinderalimentatie vervangt.

Wat als we er niet uitkomen?

Als het jou en je ex niet lukt afspraken te maken over de hoogte van de kinderalimentatie, bepaalt de rechter het bedrag. Meestal moet je dat bedrag maandelijks betalen. Voorkom problemen en vraag ons om vrijblijvend juridisch advies. Als je wilt brengen we je in contact met een bemiddelaar of advocaat.

Tip:
Weigert je ex de alimentatie te betalen? Schakel het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) in, die instantie int het bedrag gratis voor je. Ook als je ex in het buitenland woont!