Als jij voor de kinderen zorgt, krijg je kinderalimentatie van je ex. Hij of zij is immers verplicht om mee te betalen aan de opvoeding en verzorging van jullie kinderen. Deze verplichting stopt als jullie kind 21 jaar is.

Hoe maken we afspraken over de kinderalimentatie?

Is jullie kind jonger dan 18 jaar, dan kun je samen met je ex afspreken wat de hoogte van de kinderalimentatie is. Om een idee te krijgen over de hoogte van het bedrag kun je onze rekenmodule gebruiken. Hopelijk kunnen jullie aan de hand hiervan samen een duidelijke afspraak maken en deze meenemen in het ouderschapsplan.

Laten berekenen

Kunnen jullie nog wel redelijk met elkaar overleggen, maar vinden jullie het lastig om tot een bedrag te komen? Dan kun je hier ook hulp bij inschakelen. Hebben jullie een mediator of advocaat ingeschakeld om te helpen bij de scheiding, dan zal deze ook een alimentatieberekening voor jullie maken. Is dat niet het geval, dan zou onze alimentatiespecialist dit ook eventueel kunnen doen. Laat je bij complexe situaties goed informeren door een deskundige. Die deskundige houdt rekening met de Tremanormen.

Let op: als je geen goede afspraken maakt, is er een kans dat je later in de problemen komt.

Ouderschapsplan

De afspraken over de kinderalimentatie moeten jullie opnemen in het ouderschapsplan, dat onderdeel is van het verzoekschrift tot echtscheiding. Uiteindelijk beoordeelt de rechter of het afgesproken bedrag redelijk is. Het kan zijn dat hij een hoger bedrag vaststelt.

Als je kind 18 wordt, moet de betalende ouder met hem of haar afspraken maken over de hoogte van de kinderalimentatie. Je maakt de afspraken dan dus niet meer met je ex-partner! Wordt je kind 18 als jullie al gescheiden zijn? Zorg er dan voor dat je de bestaande afspraken over de alimentatie vervangt door nieuwe afspraken, die de betalende ouder met jullie kind maakt.

Wijzigen alimentatie

De alimentatieafspraken die jullie maken gelden in principe tot jullie kind 21 jaar oud is. Natuurlijk kan het zo zijn dat er tussentijds belangrijke wijzigingen plaatsvinden, waardoor de alimentatie aangepast moet worden. Zo kan één van jullie zijn/haar baan kwijtraken of juist meer gaan verdienen. Ook kan de omgangsregeling wijzigen of komt er misschien een nieuwe partner in beeld. Dit kunnen allemaal redenen zijn om de alimentatie opnieuw te laten berekenen. Ook hierbij kunnen jullie weer samen om tafel om tot een nieuwe afspraak te komen, maar je kunt er ook voor kiezen om opnieuw een advocaat of mediation in te schakelen. Willen jullie er samen uitkomen en zeker weten dat er een eerlijk bedrag wordt afgesproken, dan kan onze alimentatiespecialist ook eventueel een herberekening voor jullie maken.

Wat als we er niet uitkomen?

Als het jou en je ex niet lukt afspraken te maken over de hoogte van de kinderalimentatie, dan is het wellicht slim om naar een advocaat te stappen. Deze zorgt ervoor dat de alimentatie toch goed geregeld worden. Uiteindelijk is de rechter dan degene die de knoop doorhakt. Meestal moet je dat bedrag maandelijks betalen. Voorkom problemen en vraag ons om vrijblijvend juridisch advies. Als je wilt brengen we je in contact met een bemiddelaar of advocaat.

Tip:
Weigert je ex de alimentatie te betalen? Schakel het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) in, die instantie int het bedrag gratis voor je. Ook als je ex in het buitenland woont!