De kans op armoede na echtscheiding wordt steeds kleiner de afgelopen jaren. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het onderzoek naar de financiële gevolgen van een scheiding vond jaarlijks tussen 2012 en 2017 plaats. Er deden telkens zo’n 55.000 mensen mee. Zowel voor mannen als vrouwen is het risico op armoeder de afgelopen jaren sterk gedaald. Voor vrouwen daalde het armoederisico na scheiding van 25 procent in 2012 naar 17 procent in 2017. Vrouwen staan tegenwoordig steeds sneller op eigen benen na een scheiding. Bij mannen daalde het armoederisico in die periode van 9 naar 7 procent.

Risicogroepen

Helaas is het risico op armoede niet voor alle bevolkingsgroepen gedaald. Het CBS contateert dat er twee risicgroepen zijn. Deze risicogroepen zijn de economisch onzelfstandige vrouwen en jonge alleenstaande mannen zonder kinderen.

Alleenstaande mannen

Alleenstaande mannen zonder kinderen zijn vaak wat jonger en daardoor een lager inkomen. Sommige jonge mannen zijn net klaar met hun studie en nog aan het solliciteren. Hierdoor is het armoederisico voor alleenstaande mannen zonder kinderen 9 procent hoger ten opzichte van oudere mannen met een arbeidsverleden.

Onzelfstandige vrouwen

Economisch onzelfstandige vrouwen zijn de andere groep die meer risico lopen op armoede. Na echtscheiding heeft 38 procent van deze vrouwen een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Dit is een groot verschil met vrouwen die wel economisch zelfstandig zijn. Daarvan loopt maar 4 procent risico op armoede. Dit komt onder andere doordat vrouwen steeds meer geëmancipeerd zijn. Steeds meer vrouwen werken part- of fulltime en hebben een eigen inkomen.