Het aantal kinderen dat deel uitmaakt van een samengesteld gezin blijft stijgen. In twintig jaar tijd is het aantal kinderen onder de 18 dat een stiefouder, stiefbroer- of zus of halfbroer- of zus heeft toegenomen met bijna 180.000. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). Waar in 1997 nog 348.000 kinderen deel uitmaakten van een samengesteld gezin, ligt dit aantal in 2017 al op 527.000 kinderen. Ondertussen ligt dit aantal nog hoger.

Biologische ouders

Een op de drie kinderen onder de 18 woont wel bij beide biologische ouders, maar heeft daarnaast ook halfbroers- of zussen. In twee van de drie gevallen zijn de ouders uit elkaar vanwege een scheiding, maar in sommige gevallen is het ook zo dat de ouders nooit samen hebben gewoond of dat één van de ouders is overleden.

Nog samen

Uit dezelfde cijfers blijkt ook dat in 2017 de ouders van ruim 2,6 miljoen kinderen gewoon samen waren. Bij 727.000 kinderen was dit niet het geval. Dit is 21 procent van de kinderen. Twintig jaar geleden lag dit percentage nog op 14 procent en ging het om 487.000 kinderen.