Als je in gemeenschap van goederen getrouwd bent, zijn al jullie bezittingen en schulden gemeenschappelijk. Zijn jullie voor 1 januari 2018 getrouwd, dan is dat automatisch het geval als je geen huwelijkse voorwaarden hebt laten opstellen. Er zijn echter drie uitzonderingen:

 1. Erfstukken en schenkingen die jij hebt gekregen of die je partner heeft
  gekregen. Als de erflater (degene die overleden is) of schenker heeft bepaald dat de erfenis
  of schenking van een van jullie beiden is, valt het buiten de boedel.
 2. Verknochte goederen vallen ook buiten de boedel. Dat zijn goederen waaraan één van jullie sterk gehecht is, zoals sieraden en kleding.
 3. Als jullie dit ten tijde van het huwelijk hebben afgesproken, kunnen de
  pensioenrechten buiten de gemeenschap van
  goederen vallen.

Boedelverdeling

De waarde en de omvang van jullie gemeenschap van goederen wordt vastgesteld op de peildatum. Deze peildatum is gelijk aan het indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding. Eventuele inkomsten en schulden verkregen na deze datum vallen buiten de gemeenschap van goederen. Na de echtscheiding moeten jullie alle gemeenschappelijke bezittingen en schulden eerlijk verdelen. Er moet dus een boedelscheiding plaatsvinden.

Tip:
Voor de verdeling van de inboedel kun je het beste een stappenplan gebruiken.

Komen jij en je ex-partner er niet uit? Schakel onze vrijblijvende hulp in.