Als jullie een huurhuis hebben, mogen jullie zelf bepalen wie na de echtscheiding in het huis blijft wonen. Komen jij en je ex-partner er niet uit? Voorkom een gang naar de rechter en laat een scheidingsbemiddelaar je helpen. Als jullie het dan nog niet eens worden, bepaalt de rechter wie in de huurwoning mag blijven.

Hebben jij en je ex kinderen? De kans is dan groot dat de rechter het huurhuis toewijst aan degene bij wie de kinderen meer dan de helft van de tijd wonen. Als jullie geen kinderen hebben, weegt de rechter jullie belangen af.

Hoofdhuurder en medehuurder

Stel: het huurcontract staat alleen op naam van je ex. Hij of zij is dan de hoofdhuurder. Vanwege jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap ben jij wettelijk medehuurder. Dat houdt in dat je dezelfde rechten en plichten hebt als je ex. Zo heb je het recht op huurbescherming, wat betekent dat je beschermt bent tegen het opzeggen van de huur door de eigenaar of verhuurder. Verder heb je de plicht om de huur op tijd te betalen. Als de rechter het huurhuis aan jou toewijst, word jij hoofdhuurder.

Technische inspectie

Blijf jij in het huurhuis wonen? Je doet er goed aan de tenaamstelling in de huurovereenkomst te laten aanpassen zodra de scheiding officieel is. Bovendien is het verstandig meteen een technische inspectie aan te vragen bij een bouwkundig adviesbureau. Het adviesbureau maakt dan een lijst van de eventuele gebreken aan het huis en wat het kost om de schade te herstellen. Overleg samen met je adviseur of advocaat en je ex wie er verantwoordelijk is voor de schade. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Urgentieverklaring

Na een echtscheiding kom je in principe niet in aanmerking voor een urgentieverklaring van een woningcorporatie. Urgentie houdt in dat de woningcorporatie je voorrang geeft op andere woningzoekenden.

Kom je na de scheiding met je minderjarige kinderen op straat te staan? In die moeilijke situatie kan een woningcorporatie je wel een urgentieverklaring geven. Je krijgt alleen voorrang als je aantoont dat je er alles aan hebt gedaan om in de woning te kunnen blijven. Maar let op: sommige corporaties geven je zelfs in deze situatie geen urgentieverklaring!