Als je gaat scheiden maak je veel kosten. Natuurlijk verzacht het de pijn als je die scheidingskosten mag aftrekken van je inkomstenbelasting. Wat is wel en niet aftrekbaar? Om die vraag te beantwoorden is het handig onderscheid te maken tussen de alimentatiebetaler en de alimentatieontvanger.

Je betaalt alimentatie

Betaal je partneralimentatie? Je mag het bedrag van de belasting aftrekken. Als voorwaarde geldt wel dat de afspraken over de partneralimentatie in een convenant staan en niet vrijblijvend zijn. De afspraken moeten dus afdwingbaar zijn.

Kinderalimentatie is niet aftrekbaar. Vanaf januari 2015 heb je als belastingplichtige geen recht meer op belastingaftrek van uitgaven voor levensonderhoud.

De kosten die verbonden zijn aan het betalen of herzien van de alimentatie zijn ook niet aftrekbaar. Dat geldt ook voor de kosten die je maakt als je je verweert tegen de alimentatieplicht.

Je ontvangt alimentatie

Maak je proceskosten, reiskosten, incassokosten en/of advocaatkosten om partneralimentatie te verkrijgen, te behouden of te verhogen? Die kosten zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Let op:
Het bedrag dat je je advocaat of mediator betaalt om andere zaken van de echtscheiding te regelen, zoals de boedelverdeling, is niet aftrekbaar. Zorg dus dat je een gespecificeerde factuur krijgt waarop staat hoeveel tijd je advocaat ergens aan heeft besteed.