Jullie besluiten samen om een einde te maken aan de relatie. Er moet veel geregeld worden. Als jullie samen een koopwoning hebben, kun je je afvragen wie er dan in de woning zal blijven. We zien dat de woning vaker naar de man gaat. Dit komt omdat de man vaak meer koopkracht heeft na scheiding.  De gemiddelde koopkracht van vrouwen stijgt vaak wel 5 jaar na de scheiding. Dit heeft te maken met het feit dat dat vrouwen vaak meer gaan werken wat ze tijdens het samenleven niet deden. Hier is onderzoek naar gedaan vanuit het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Er op achteruit

Vaak gaat men er op achteruit na scheiding. Zij moeten naar een kleine woonruimte, goedkopere woning of zelfs naar een huurwoning in plaats van koopwoning. Dit geldt voor zowel de mannen als de vrouwen. De scheiding heeft voor vrouwen een grotere impact op hun woonsituatie dan voor mannen. Voor de scheiding woonde zo’n 68 procent van de mannen en vrouwen in een koopwoning, na de scheiding geldt dat nog voor 51 procent van de mannen en maar 28 procent van de vrouwen. Er is dan gekeken naar een leeftijdscategorie van 30-35 jaar. Dit verschil komt vooral doordat mannen vaker in de gezamenlijke koopwoning blijven, omdat mannen dit vaak makkelijker kunnen dragen (financieren). Daarnaast zien we ook dat de vrouwen minder vaak naar een nieuwe koopwoning gaan, mannen doen dit sneller.

Ongunstige koopkracht voor vrouwen na scheiding

De koopkracht van vrouwen die in 2014 gescheiden zijn, lag een jaar na scheiding gemiddeld 29 procent onder die van de mannen. In 2016 tot 2019 groeide de koopkracht van deze groep vrouwen, maar niet goed genoeg om het te compenseren met eerdere jaren. Vijf jaar na scheiding was het verschil nog maar 21 procent. Er werd rekening gehouden met verschillen tussen huishoudens, want de een heeft natuurlijk meer kinderen dan een ander.

Samenwonen met nieuwe partner maakt vaak verschil

Doordat het hogere inkomen van de ex-partner komt te vervallen en de vrouwen meestal de kinderen in huis nemen, viel de gemiddelde koopkracht van vrouwen sneller terug dan van mannen. Kinderalimentatie wordt hierin niet meegerekend omdat daar geen goede inzichten over zijn. Er is eerder onderzoek geweest waarbij er een schatting is gemaakt van de kinderalimentatie en daaruit is gebleken dat de koopkrachtverschillen na scheiding iets kleiner geworden zijn.

Waarom de koopkracht bij vrouwen sneller stijgt na scheiding dan bij de mannen kan liggen aan het feit dat vrouwen sneller opnieuw gaan samenwonen met een nieuwe partner. Vooral jonge vrouwen besluiten eerder om weer opnieuw met een partner te gaan samenwonen.

Meer werken mogelijk voor vrouw na scheiding

In het begin van dit artikel hebben we het al genoemd, vaak gaat de vrouw meer werken na scheiding. Er is een veranderde arbeidsmarkt waardoor de gemiddelde koopkracht van de vrouw sneller groeit. Vrouwen gaan toch vaker meer werken na scheiding, waar mannen vaak gewoon dezelfde uren blijven draaien. De gemiddelde arbeidsduur van vrouwen na scheiding is gestegen met 6,7 procent en voor samenwonende vrouwen is dat 1,4 procent.