Ben je op huwelijkse voorwaarden getrouwd? Jullie hebben dan zelf die voorwaarden bepaald en vastgelegd bij de notaris in een notariële akte. In de huwelijkse voorwaarden kun je hebben afgesproken dat jullie weinig of geen gezamenlijke spullen en gezamenlijk geld hebben. Waarschijnlijk hebben jullie wel een en/of rekening. Dat is een gezamenlijke rekening waarop jullie allebei geld storten en waarvan jullie de vaste lasten betalen.

Koude uitsluiting

Als jullie helemaal geen gemeenschappelijke bezittingen hebben, noem je dat koude uitsluiting. Je deelt inkomsten en vermogen dan ook niet. Wel betaal je samen de kosten voor de gemeenschappelijke huishouding. Heeft een van jullie een eigen zaak? De huwelijkse voorwaarden kunnen dan voorkomen dat bij faillissement of betalingsproblemen de schulden van het bedrijf op het vermogen van de andere partner worden verhaald.

Let op:
Bij echtscheidingen na 30 april 1995 wordt het pensioen verdeeld, ondanks de koude uitsluiting! Tenzij jullie expliciet in de huwelijkse voorwaarden of het scheidingsconvenant hebben bepaald dat de Wet verevening pensioenrechten niet van toepassing is.

Periodiek verrekenbeding

Het is handig om aan het eind van elk jaar het (negatieve) saldo op jullie en/of rekening te verrekenen. Je verdeelt het geld zodat je in januari weer met een schone lei begint. Die verrekening noem je het periodiek verrekenbeding of Amsterdams verrekenbeding. Dit beding wordt vaak in de huwelijkse voorwaarden opgenomen.

Ga je scheiden? Het is dan prettig dat jij en je partner ieder jaar het saldo op de gemeenschappelijke rekening verrekend hebben. Je partner kan zo geen aanspraak meer maken op geld dat jullie tijdens het huwelijk samen gespaard hebben. Want dat geld heb je al lang verdeeld!

Voorwaarden aanpassen

Tijdens je huwelijk kun je de huwelijkse voorwaarden aanpassen. Je vraagt dan een notaris de nieuwe of gewijzigde voorwaarden vast te leggen in een akte. Heb je hulp nodig bij het aanpassen van de huwelijkse voorwaarden? Wij brengen je graag in contact met een goede en betaalbare notaris bij jou in de buurt.