Een van de onderdelen van het ouderschapsplan is de verdeling van de omgang met de kinderen en de uitwisseling van informatie. Op deze pagina lees je wat je hiervoor kunt regelen.

Omgangsregeling

Jij en je ex moeten in het ouderschapsplan afspraken maken over een omgangsregeling. Jullie spreken dan af dat de kinderen bij de verzorgende ouder wonen en bij de niet-verzorgende ouder logeren. Jullie bepalen zelf welke afspraken je maakt over de omgangsregeling. Veel ouders kiezen ervoor dat de kinderen één weekend per veertien dagen bij de niet-verzorgende ouder logeren. Daarnaast verblijven de kinderen vaak de helft van de feestdagen en schoolvakanties bij die ouder.

Co-ouderschap

Steeds meer ouders kiezen echter voor co-ouderschap. Dat houdt in dat de kinderen om en om bij jou en je ex-partner wonen. Jullie zijn dan allebei verzorgende ouder. Aangezien co-ouderschap geen wettelijk begrip is, mogen jullie zelf weten hoe je het vormgeeft. Vaak zijn kinderen om de week bij een van de co-ouders of de helft van de week bij de moeder en de andere helft van de week bij de vader. Co-ouders hebben ongeveer hetzelfde aandeel in de opvoeding en verzorging en delen de kosten van de kinderen.

De meeste ouders kiezen voor een coöperatief ouderschap. Dit betekent dat zij eigenlijk met elkaar samenwerken. Er wordt veel overlegd en belangrijke keuzes worden samen gemaakt. Jullie werken eigenlijk als team in het belang van jullie kind. Loopt het contact niet zo soepel, dan is het ook mogelijk om te kiezen voor een parallel ouderschap. Hierbij staan jullie huishoudens los van elkaar. Ieder doet zijn eigen ding. Er is weinig communicatie en overleg. Bij parallel ouderschap ga je ervan uit dat er geen overleg meer mogelijk is. Om discussies en ruzie te voorkomen loopt het contact alleen indirect, bijvoorbeeld via app of mail of via een derde persoon. Belangrijke beslissingen worden meestal door de rechter genomen.

Informatie uitwisseling

In het ouderschapsplan leggen jullie ook vast hoe je elkaar op de hoogte houdt van alles wat te maken heeft met jullie kinderen. Hoe je die informatie uitwisselt, moeten jullie zelf weten. Probeer wel ellenlange discussies te vermijden, bijvoorbeeld wanneer je je kinderen ophaalt bij je ex. Dat kun je doen door elkaar te mailen op de avond dat jullie kinderen naar de andere ouder gaan. Stel elkaar dan op de hoogte van de dagelijkse gebeurtenissen en overleg over beslissingen. Houd de mailtjes kort.

Plan daarnaast meerdere keren per jaar een overleg in, bijvoorbeeld een overleg per drie maanden. Leg de dagen waarop jullie overleggen vast. Tijdens een overleg kun je alles uitgebreid bespreken, zoals school, opvoeding, gezondheid en kosten.