Scheiden is een emotioneel proces. Als na je scheiding blijkt dat je niet meer kunt rondkomen, maakt dat de situatie extra lastig. Gelukkig is er een kans dat je in aanmerking komt voor partneralimentatie.

Overigens krijgt de kinderalimentatie altijd voorrang op partneralimentatie. Dat betekent dus dat het beschikbare geld in eerste instantie bedoeld is voor de kinderen. Als er nog geld over is, kan dat beschikbaar zijn voor de partneralimentatie.

Hoe hoog is de partneralimentatie?

Je kunt samen met je partner de hoogte van de behoefte aan partneralimentatie berekenen. Vervolgens moet bekeken worden in hoeverre de andere partner dit zou kunnen betalen. Om dit te bepalen moet je de draagkracht berekenen. Meestal wordt dit berekend door jullie mediator of advocaat.

Hoe lang duurt de alimentatieplicht?

Jij en je ex zijn vrij afspraken te maken over de duur van de partneralimentatie. Hebben jullie niets afgesproken? Dan gelden automatisch de wettelijke termijnen. Welke wettelijke termijn je hierbij moet aanhouden is afhankelijk van het moment van scheiden. Zijn jullie voor 1 januari 2020 gescheiden, dan is de regeling als volgt: Als je niet langer dan vijf jaar getrouwd bent geweest en je geen kinderen hebt, is de termijn van de partneralimentatie gelijk aan de duur van jullie huwelijk. Als je huwelijk langer dan vijf jaar duurde, geldt de alimentatieplicht twaalf jaar.

Ben je na 1 januari 2020 gescheiden, dan gelden er nieuwe regels. Vanaf dat moment is de partneralimentatieduur gelijk aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar. Heb je kinderen onder de 12, dan komt het recht op partneralimentatie pas te vervallen als het jongste kind 12 wordt. Daarnaast is er een uitzondering voor mensen die langer dan 15 jaar getrouwd zijn. Ben je langer dan 15 jaar getrouwd en kom je binnen 10 jaar in aanmerking voor een AOW, dan loopt de partneralimentatie tot het moment dat de AOW in gaat. Ben je geboren op of voor 01-01-1970 en langer dan 15 jaar getrouwd, dan kun je 10 jaar lang aanspraak maken op partneralimentatie.

Let op:
Laten jullie je geregistreerd partnerschap ontbinden? Jullie moeten dan duidelijk afspreken hoe lang de alimentatieplicht duurt, want de wettelijke termijnen gelden alleen bij de ontbinding van huwelijken.

Wanneer stopt de partneralimentatie?

De partneralimentatie eindigt als:

  • Jullie afgesproken termijn of de wettelijke termijn verstrijkt.
  • Jij of je ex overlijdt.
  • De ontvanger van de alimentatie hertrouwt, gaat samenwonen of een
    geregistreerd partnerschap aangaat.
  • Als de alimentatieontvanger zelf genoeg verdient om in het eigen levensonderhoud te voorzien.

Zodra de alimentatieplicht eindigt kun je de rechter om verlenging vragen. Het is belangrijk dat je je verzoek indient binnen drie maanden na het verstrijken van het recht op alimentatie. De rechter kent je verzoek alleen toe als beëindiging van de alimentatie bijzonder onredelijk is.