Als jij voor de kinderen zorgt, ben je de verzorgende ouder. Je krijgt dan te maken met alle kosten van de kinderen. Om te voorkomen dat je in de problemen komt, is je ex als niet-verzorgende ouder verplicht financieel voor jullie kinderen te blijven zorgen. Dat betekent dat hij of zij naar draagkracht kinderalimentatie betaalt. De alimentatieplicht eindigt als je kind 21 jaar is.

Ouderschapsplan

Als je kind jonger is dan 18 jaar, kun je samen met je ex de hoogte van de kinderalimentatie afspreken. Maar als jullie de hoogte niet goed bepalen, kom je later misschien in de problemen. Om gemakkelijk jouw draagkracht te bepalen kan je gebruik maken van de draagkrachttabel. Het blijft verstandig een deskundige in te schakelen die kijkt naar jouw persoonlijke situatie en je helpt met het vaststellen van de kinderalimentatie. Die deskundige hanteert de Tremanormen bij het maken van de berekening.

Jullie moeten de afspraken over de kinderalimentatie opnemen in het ouderschapsplan. De rechter beoordeelt uiteindelijk of het afgesproken bedrag redelijk is. Wordt je kind 18 jaar? De betalende ouder moet dan met hem of haar afspraken maken over de hoogte van de kinderalimentatie. Het is dus niet de bedoeling dat je die afspraken met je ex-partner maakt.

Tip:
Schakel het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) in als je ex weigert te betalen. Die instantie int het bedrag gratis voor je, ook als je ex-partner in het buitenland woont!

Studiefinanciering

Je kind heeft recht op studiefinanciering als het meerderjarig is en gaat studeren. De Dienst Uitvoering Onderwijs (afgekort DUO, voorheen was dat de IB-Groep) betaalt de bijdrage uit. DUO bepaalt een ouderlijke bijdrage die van de aanvullende studiebeurs wordt afgetrokken. De instantie gaat ervan uit dat jullie de ouderlijke bijdrage betalen aan je kind. Omdat de ouderlijke bijdrage (een deel van) de kinderalimentatie vervangt, kun je de rechter verzoeken de alimentatie te verlagen of zelfs stop te zetten.

Tip:
Met onze rekenmodule bereken je de geïndexeerde alimentatie.