Als je gaat scheiden, moet je veel regelen. Dat is lastig wanneer de emoties tussen jou en je partner hoog oplopen. Toch is het belangrijk je hoofd koel te houden en alles op een rijtje te zetten. Dit stappenplan helpt je daarbij.

Stap 1: zoek hulp

Het is verstandig allereerst de hulp in te roepen van een echtscheidingsbemiddelaar of advocaat. Samen met hem maken jij en je partner afspraken met elkaar. De mediator of advocaat helpt je om je problemen terug te brengen tot de kern.

Stap 2: verzoek tot echtscheiding

Je bemiddelaar of advocaat vraagt je scheiding aan bij de rechter door middel van een verzoekschrift tot echtscheiding. Hij schrijft dan een verzoekschrift en stuurt dat naar de rechtbank, samen met een uittreksel van jullie huwelijksakte en de geboorteakte van jou, je partner en je kinderen. Zijn jullie in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan is de datum waarop het verzoekschrift wordt ingediend, ook de peildatum waarop de vaststelling van de omvang en waarde van de gemeenschap van goederen plaatsvindt.

Stap 3: maak een financieel plan

De omvang en waarde van jullie gemeenschap van goederen is vastgesteld. De volgende stap is dat je samen met je partner een verdeling maakt, eventueel met hulp van jullie mediator of advocaat. Maak daarom een lijst van de waarde van jullie bezittingen:

Vervolgens bepalen jullie hoe je het geld en de goederen verdeelt. Verder laat je door een deskundige de hoogte van de kinderalimentatie en partneralimentatie vaststellen. Vraag bovendien bij het pensioenfonds van je ex na, op hoeveel ouderdomspensioen en/of partnerpensioen je recht hebt en leg dat vast in het financieel plan.

Let op:
Is er geld geïnvesteerd in jullie woning afkomstig uit een erfenis of schenking met een uitsluitingsclausule? Dan zijn hier vergoedingsrechten op van toepassing.

Stap 4: maak een ouderschapsplan als je kinderen hebt

Vervolgens stellen jullie samen een ouderschapsplan op. Dat plan gaat over jullie minderjarige kinderen. De bemiddelaar of advocaat kan jullie natuurlijk helpen bij het maken van het ouderschapsplan.

Stap 5: uitspraak echtscheiding

De goedkeuring van het verzoek tot echtscheiding legt de rechter vast in een echtscheidingsbeschikking. Zijn jij en je partner het ergens nog niet over eens? Dan zal de rechter de beslissing voor jullie nemen, voordat hij de beschikking opstelt.

Stap 6: laat de scheiding inschrijven

Ten slotte laat jullie mediator of advocaat de beschikking inschrijven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk is gesloten. Pas dan zijn jullie definitief gescheiden. De beschikking moet wel binnen zes maanden worden ingeschreven, want na die periode is het document niet meer geldig.