Als jullie gaan scheiden en een eigen huis met een hypotheek hebben, loop je tegen veel zaken aan. Lukt het niet samen afspraken te maken? Aarzel niet en roep onze deskundige hulp in. Als je wilt, brengen we je in contact met een mediator of advocaat.

Waarde verdelen

Zijn jullie getrouwd in gemeenschap van goederen of hebben jullie een geregistreerd partnerschap? Jullie moeten de waarde van de woning dan eerlijk verdelen.

Let op:
Is er geld geïnvesteerd in jullie woning afkomstig uit een erfenis of schenking met een uitsluitingsclausule? Dan zijn hier vergoedingsrechten op van toepassing.

Natuurlijk kan een van jullie in het huis blijven wonen. Het is dan wel belangrijk dat diegene voldoende geld heeft om de hypotheek in zijn of haar eentje te betalen en om de ander uit te kopen. Om dit te kunnen doen heb je de toestemming nodig van de hypotheekverstrekker. Dit is uiteindelijke degene die bepaald of één van jullie de hypotheek op naam kan krijgen. Gaat de hypotheekverstrekker daarin mee, dan kun je een notaris benaderen om een akte van verdeling te maken. Zo’n akte van verdeling zorgt ervoor dat degene die in het huis blijft wonen verantwoordelijk wordt voor de betaling van de hypotheek. De partner die het huis verlaat kan hier dan niet meer aansprakelijk voor worden gesteld.

Zijn jullie inkomens niet hoog genoeg om alleen de hypotheek op naam te krijgen? Dan hebben jij en je ex-partner geen andere keuze dan het huis verkopen. Daarmee lossen jullie de hypotheek af waarna je de winst of het verlies verdeelt.

Uitkopen

Je kunt je ex uitkopen als hij of zij het daarmee eens is. Je trekt dan de nog openstaande hypotheekschuld af van de marktwaarde van het huis. Heeft de woning een flinke overwaarde? Dan moet je de helft van dat bedrag aan je ex betalen. Misschien heb je voldoende geld op je spaarrekening. Anders biedt de bank je wellicht de mogelijkheid je hypotheek te verhogen. De rente over die verhoging is fiscaal aftrekbaar. Overigens kun je de uitkoopsom ook (deels) betalen door je ex-partner goederen uit de inboedel toe te wijzen.

Blijf jij in het huis wonen en betaalt je ex mee aan de hypotheekrente? Hij of zij mag die rente nog twee jaar aftrekken. Als voorwaarde geldt wel dat jij het huis als hoofdverblijf gebruikt en je ex het huis voor het eigen woningforfait aangeeft.

Huis verkopen

Als jullie het huis verkopen, hebben jullie beiden recht op de helft van de (over)waarde. Bovendien verdeel je de eventuele hypotheekschulden. Koop je een nieuw huis? Dan krijg je te maken met de bijleenregeling. Die regeling houdt in dat je de overwaarde die vrijkomt bij de verkoop van het oude huis moet investeren in je nieuwe woning. Als je dat niet doet, mag je geen rente aftrekken over het leningbedrag ter grootte van die overwaarde.

Zoek hulp

Als je met je ex afspraken maakt over jullie eigen huis, gaat het om veel geld. Komen jullie er niet uit? Voorkom ellende en vraag ons om juridisch advies. Wij kunnen het eerste contact leggen met een mediator of advocaat.