Als jullie kinderen hebben, zijn jij en je ex verplicht een ouderschapsplan te maken na het einde van jullie huwelijk. Die verplichting komt voort uit de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding. Onderaan in het ouderschapsplan moet de handtekening van zowel jou als je ex-partner staan. Lukt het jullie niet een plan op te stellen? Voorkom ellende en schakel een deskundige in.

Minderjarige kinderen

Een ouderschapsplan gaat over de minderjarige kinderen. Als jullie het plan maken, denk je automatisch goed na over de gevolgen van de echtscheiding voor jullie kinderen. Daarnaast blijven jullie dankzij het ouderschapsplan gezamenlijk verantwoordelijk voor de opvoeding, verzorging en ontwikkeling van de kinderen. Overigens moeten jullie hen betrekken bij het opstellen van het plan. Jij en je ex-partner zijn verplicht om in het plan te vertellen hoe jullie dat hebben gedaan.

Meerderjarige kinderen

Zijn jullie kinderen volwassen? Jij en je ex hoeven dan geen ouderschapsplan te maken. De verplichting geldt wel als jullie minderjarige kinderen hebben die bijna meerderjarig zijn. Het is dan voldoende als jullie een kort plan opstellen.

Afspraken ouderschapsplan

Jij en je ex bepalen zelf welke afspraken je in het ouderschapsplan maakt. Jullie zijn echter wettelijk verplicht in ieder geval afspraken te maken over:

In de praktijk betekent het dat je antwoord geeft op vragen als:

  • Bij wie gaan de kinderen wonen?
  • Waar wonen de huisdieren?
  • Wie gaat naar de ouderavonden van school?
  • Hoe ga je om met feestdagen en vakanties?
  • Wat spreken jullie af over zakgeld?
  • Wie betaalt de ziektekosten?
  • Wie koopt de kleding voor jullie kinderen?
  • Wie vraagt een identiteitskaart, paspoort of visum aan?