In het ouderschapsplan beschrijven jullie de verdeling van de zorg voor de kinderen en de opvoeding. Om hierover goede afspraken te maken, moet je eerst bepalen bij wie jullie kinderen gaan wonen.

Een keuze maken

Veel kinderen blijven na een scheiding bij hun moeder wonen. Natuurlijk kunnen jij en je ex iets anders afspreken. We begrijpen dat het lang niet altijd makkelijk is om te besluiten of jullie kinderen bij papa of mama gaan wonen. Misschien helpt het als jullie met ouders praten die voor dezelfde keuze stonden.

Kunnen jullie niet beslissen bij wie jullie kind gaat wonen? De rechter zal dan de knoop doorhakken. Hij wil altijd de mening weten van kinderen boven de twaalf jaar. Als eenmaal bekend is bij wie het kind gaat wonen, schrijf je je kind in op het adres van die ouder. Daarvoor kun je naar de gemeente. Vermeld het adres in jullie ouderschapsplan.

Let op:
Ook als je voor co-ouderschap kiest, schrijf je je kind in op het adres van één ouder.

Afspraken maken

De volgende stap is dat jullie afspraken maken over de zorg en opvoeding. Jullie hebben immers beiden het ouderlijk gezag en dat betekent dat jullie allebei verantwoordelijk zijn voor de kinderen. Ook al wonen ze bij één van jullie! Jij en je ex blijven dus samen beslissingen nemen over bijvoorbeeld vakanties, schoolkeuze, bedtijden en medische zaken.

Als jullie afspraken maken is het uiteraard belangrijk om rekening te houden met de leeftijd van jullie kinderen. Een baby heeft immers andere zorg en opvoeding nodig dan bijvoorbeeld een tiener.