Als rechters de partneralimentatie of kinderalimentatie vaststellen, houden zij bij de berekening van deze alimentatie rekening met:

  • Het bedrag dat je ex kan betalen.
  • Het bedrag dat jij nodig hebt.

Omdat in de wet niet is bepaald hoe die bedragen moeten worden berekend, ontwikkelden rechters de Tremanormen. Rechters gebruiken vrijwel altijd de Tremanormen, maar in individuele gevallen kunnen ze ervan afwijken.

Alimentatie berekenen

Het berekenen van de alimentatie is ingewikkeld en afhankelijk van veel financiële factoren. Globaal bestaat de berekening uit twee stappen:

  1. Eerst kijkt de rechter naar de behoefte aan alimentatie. Waar hebben de kinderen en de alimentatiegerechtigde ex-partner behoefte aan? De rechter baseert dat op de huidige levensstandaard.
  2. Daarna berekent de rechter de draagkracht van jou en je ex-partner. Hij gaat na hoeveel geld je ieder te besteden hebt en wat er overblijft voor alimentatie. Het beschikbare geld is in eerste instantie bedoeld voor de kinderen. Is er nog geld over? Dat is dan voor de ex-partner.
Tip:
Maak gebruik van onze gratis rekenmodules om zelf de benodigde kinderalimentatie of benodigde partneralimentatie te berekenen.

Rapport Alimentatienormen

In 1997 is het eerste rapport Alimentatienormen (ook wel ‘Tremanormen’ of ‘Tremarapport’ genaamd) van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) verschenen. In het rapport vinden rechters tips om de draagkracht en alimentatiebehoefte vast te stellen. Het rapport wordt incidenteel herzien.

Tremanormen

De naam Tremanormen is ontleend aan ‘Trema’, het tijdschrift voor de rechterlijke macht. De NVvR publiceert daarin ieder jaar de nieuwe Tremanormen.