Rechtsbijstandverzekerden hebben het recht op vrije keuze van een rechtshulpverlener, ook in zaken waarvoor geen verplichte vertegenwoordiging door een advocaat is vereist, zoals bij de kantonrechter of in administratieve procedures. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam eerder deze week bepaald in een kort geding van een polishouder tegen DAS Rechtsbijstand.

De polishouder liet zich daarbij bijstaan door Leendert de Jong, de advocaat die nadrukkelijk ageert tegen de beperking van de vrije advocaatkeuze door diverse rechtbijstandverzekeraars. In de uitspraak schuift de rechter een recent antwoord op Kamervragen door de minister van Veiligheid en Justitie terzijde. “Het Eschig-arrest en de aangehaalde overwegingen van het Europese Hof van Justitie bieden geen ruimte voor beperking (als door de minister geformuleerd) van de algemene strekking en bindende karakter van de vrije keuze van een rechtshulpverlener indien er een procedure is.”

De vraag of de verzekerde, die een rechtbijstandverzekering heeft van Reaal (uitgevoerd door DAS), nu de door hem gewenste advocaat op kosten van DAS mag inzetten, laat de rechter nog onbeantwoord. “Het recht een rechtshulpverlener te kiezen betekent niet zonder meer dat dit een advocaat kan zijn. (…) Een en ander vergt nader debat”, waarbij de rechter zinspeelt op een bodemprocedure om de gewenste duidelijkheid te verschaffen.

Bron: AMWEB.nl