Ouders met minderjarige kinderen moeten verplicht een mediationtraject in. De kinderombudsman pleit hiervoor. Sinds het verplicht stellen van het ouderschapsplan is het aantal vechtscheidingen met 15 procent gestegen. Het welzijn van kinderen is afgenomen en agressief gedrag en depressies nemen toe.

Verantwoordelijkheid

Zo’n 16.000 kinderen hebben grote moeite met de scheiding van hun ouders. Jaarlijks stijgt dit aantal nog eens met 3500 kinderen. De verantwoordelijkheid om een scheiding netjes te laten verlopen ligt bij de ouders. Maar als die er niet uitkomen moet de overheid ingrijpen. Kinderen betrekken in een vechtscheiding wordt gezien als kindermishandeling. Dat beseffen veel ouders niet.

Verplichte mediation en signaleren

De kinderombudsman hoopt dat door de verplichte mediation eerder wordt gesignaleerd dat ouders er samen niet uitkomen. Mocht dat het geval zijn, dan volgen nog twee verplichte mediaton gesprekken. Als dit ook tot niets leidt, dan wordt er één regierechter aangesteld. Hiermee wordt voorkomen dat ouders en kinderen verwikkeld raken in jarenlang juridisch getouwtrek. Ook moet er na een jaar bekeken worden of alles netjes is afgehandeld en of de afspraken worden nageleefd.

Verplichte mediaton en kosten

Of de maatregelen om verplichte mediation te verplichten financieel haalbaar zijn, zal door het CPB berekend moeten worden. De kosten moeten worden afgezet tegen de kosten van de eindeloze procedures die nu worden gevoerd.

Proefprojecten

Er komen proefprojecten waarbij ‘preventief hulpaanbod bij scheiding’ door de gemeente centraal staat en er wordt proefgedraaid door één rechter die de gehele echtscheidingsprocedure behandeld. Landelijke voorlichtingscampagnes moeten familie, buren en vrienden aanmoedigen om in te grijpen.