Co-ouderschap wordt steeds populairder. Maar wat nou als er een co-ouderschap is en één van de ouders besluit te gaan verhuizen?

De situatie

Een man en een vrouw besloten in 2013 te gaan scheiden. Zij besloten een co-ouderschap aan te gaan, zodat zij allebei evenveel zorg voor de kinderen hadden. De vrouw kreeg een nieuwe partner en besloot naar zijn woonplaats te verhuizen. Dit betekende echter wel dat een co-ouderschap door de afstand niet meer haalbaar was. De vrouw wilde dat de kinderen met haar zouden meeverhuizen en probeerde via de rechter vervangende toestemming hiervoor te krijgen.

Afspraak

Het blijkt dat de vader in het verleden met mevrouw heeft afgesproken mee te verhuizen als dit nodig zou zijn. Deze afspraak heeft hij echter ook al snel weer ingetrokken. Toch is dit waar mevrouw zich nu op beroept. De rechter is van mening dat meneer duidelijk is geweest door op tijd op deze afspraak terug te komen. Ook heeft hij dit gedaan in het belang van de kinderen. Meneer woont nog in de voormalige echtelijke woning en vindt het belangrijk de kinderen in deze bekende, veilige situatie te houden. Het hele leven van de kinderen speelt zich af rond de woonplaats van de vader. Hier zit de school, sport, clubjes en vriendjes en vriendinnetjes. Dit wil hij graag in stand houden.

De rechter

De rechter was het in dit geval eens met meneer. De rechtbank vind het belangrijk dat er zoveel mogelijk continuïteit is in de opvoedings- en verzorgingssituatie van de kinderen. De geboorteplaats van de kinderen en de plaats waar vader nu woont is het centrum van hun leven. Alles speelt zich hier af. Daarnaast heeft één van de minderjarige kinderen heel duidelijk aangegeven dat de belangrijkste onderdelen van haar leven (BSO, muziekles, opa en oma en neefjes en nichtjes) zich in de woonplaats van vader bevinden en dat zij dit graag zo wil houden. Dit is voor de rechter de reden om de verhuizing van de kinderen niet toe te staan. De kinderen blijven hun hoofdverblijf houden bij hun vader.

Geen co-ouderschap

Dit betekent wel dat er geen sprake meer kan zijn van co-ouderschap. Door de afstand tussen de woonplaatsen van vader en moeder is dit niet mogelijk. De rechter bepaalt meteen een nieuwe omgangsregeling. Vader krijgt het hoofdverblijf en de kinderen zullen drie weekenden in de vier weken bij moeder blijven en op een doordeweekse middag na school.

Dichterbij wonen

De rechtbank geeft nog wel even aan dat zij het zouden toejuichen als moeder in het belang van de kinderen toch weer iets dichterbij zou gaan wonen, zodat het co-ouderschap weer opgepakt kan worden.