Op dit moment kun je kiezen tussen trouwen in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden. Bij trouwen in gemeenschap van goederen wordt eigenlijk alles op een hoop gegooid. Alle inkomsten, spaartegoeden, vermogen, maar ook schulden vallen vanaf het moment van trouwen onder de gemeenschap en zijn dus van jullie beiden.

Wetsvoorstel

Als het aan de VVD, PvdA en D66 ligt gaat dit veranderen. Zij hebben vandaag een initiatiefwetsvoorstel ingediend, waarbij de gemeenschap van goederen wordt beperkt. Zo worden schulden, erfenissen en giften niet meer standaard opgenomen in de gemeenschap, zonder dat je hiervoor naar de notaris hoeft.

Reden aanpassing

De reden van het wetsvoorstel is vooral dat het nu nog wel eens wil voorkomen dat een partner niet op de hoogte is van een vroegere schuld van de echtgenoot. Bij een scheiding kom ja dan voor vervelende verrassingen te staan. De nieuwe wet voorkomt dit en zorgt er daardoor wellicht ook voor dat scheidingen makkelijker verlopen. Het plan is om de wet over een jaar te laten ingaan.