Het Deense kabinet stelt maatregelen met betrekking tot scheiden. Echtparen moeten drie maanden wachten en therapie volgen. Daarna mogen de echtscheidingspapieren pas ondertekend worden. Het kabinet heeft als doel het aantal scheidingen terug te dringen en daarnaast de scheiding voor stellen die wel uit elkaar gaan soepeler te laten verlopen.

Verplichte therapie

Vanaf april is elk echtpaar die wil gaan scheiden en kinderen heeft onder de 18 verplicht om therapie te volgen. Daarnaast moeten ze drie maanden wachten voor de scheiding definitief is. Deze drie maanden dienen als bezinningstijd. Het kabinet hoopt dat hierdoor minder mensen gaan scheiden. Als stellen toch besluiten uit elkaar te gaan hoopt het kabinet een bijdrage te hebben geleverd aan een soepelere scheiding.

Inhoud therapie

De therapie is online te volgen. Stellen leren onder andere beter met elkaar te communiceren tijdens de therapie. Dit is namelijk van belang wanneer je uit elkaar gaat en kinderen hebt. Tijdens en na een scheiding moeten er veel afspraken worden gemaakt. Ook moeten ze in de therapie vast nadenken over de toekomst. Hoe wordt alles geregeld indien ze de scheiding doorzetten. Zo moeten ze nadenken wanneer de kinderen bij wie verblijven en hoe ze omgaan met omgang tijdens de vakanties.

Hoogste scheidingspercentage

Het kabinet hoopt ook dat meer echtparen door de therapie en de bezinningstijd besluiten om bij elkaar te blijven. Denemarken kent veel scheidingen. Het percentage scheidingen behoort tot de allerhoogste in de Westerse wereld.

Eerste resultaten

De eerste resultaten van de nieuwe maatregelen zijn positief. Stellen geven aan dat het volgen van de therapie een positief effect heeft op hoe ze zich mentaal en fysiek voelen.