De crisisopvang voor vrouwen maakt overuren. Er hebben zoveel vrouwen hulp en onderdak nodig, dat het regelmatig voor komt dat er een bedje op de gang wordt gezet.

Tussen wal en schip

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) trekt aan de bel. Dit probleem zal snel aangepakt moeten worden. Het kan niet zo zijn dat slachtoffers van huiselijk geweld hierdoor tussen wal en schip vallen. Op dit moment zijn de bedden in de crisisopvang constant bezet, waardoor mensen moeten wachten op hulp. Slechts 70 procent van de vrouwen die om hulp aankloppen bij de crisisopvang kan binnen een dag geholpen worden. Voor de overige 30 procent wordt een bed bijgezet of een hotel geregeld.

Huiselijk geweld

De meeste vrouwen die aankloppen bij de crisisopvang zijn het slachtoffer van huiselijk geweldig. Zij verlaten vaak acuut hun huis en nemen hun kinderen mee. Zij hebben direct hulp nodig, maar soms moeten zij wel een week op een hotelkamer of in een noodbedje slapen. Het probleem zit hem in de doorstroom. Jaarlijks kloppen ongeveer 10.000 vrouwen bij de opvang aan voor hulp. Er zijn 20 organisaties waar zij terecht kunnen met in totaal 475 plaatsen. Dit zorgt voor problemen. Daarnaast is er veel bureaucratische rompslomp waardoor het hele proces, om vrouwen naar een nieuw onderkomen te begeleiden, vaak langer duurt dan nodig.

Bureaucratie

De opvang heeft te maken met veel bureaucratie en is afhankelijk van andere partijen, zoals gemeenten, belastingdienst en woningbouwverenigingen. Het gebrek aan beschikbare woningen helpt hier ook niet erg bij.

Actie

Er moet iets gebeuren en de Tweede Kamer zal zich over de kwestie buigen. SP-Kamerlid Kooiman noemt de situatie ‘onmenselijk’. Het zal hopelijk niet lang duren voor er maatregelen worden getroffen.