Uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat steeds minder mensen gaan trouwen. Het aandeel van de bevolking dat getrouwd is, blijft afnemen. Dit speelt met name bij de mensen jonger dan vijftig jaar.

Vroeger

Veertig jaar geleden was dit heel anders. Toen waren bijna alle mannen en vrouwen van dertig jaar getrouwd. Tien jaar geleden was nog maar 38 procent van de dertigjarigen getrouwd. Dit jaar ligt het percentage getrouwde dertigers op 31 procent.

Twintigers

Veel twintigers geven aan wel ooit te willen trouwen. Van de twintigers die ongehuwd samenwonen wil ongeveer 70 procent ooit gaan trouwen om de relatie te bevestigen.