Regierechter efficiënt, doelgericht en snel

Regierechter in scheidingszaken succes

Afgelopen jaren experimenteerden rechtbanken Noord-Nederland en Rotterdam met het inzetten van een regierechter in scheidingszaken. Bij de experimenten werd er bij een scheiding één rechter aangewezen (regierechter), die alle geschillen binnen het gezin behandelde. Dit zorgde voor een efficiënte en doelgerichte aanpak. Daarnaast werden zaken sneller afgewikkeld.

Vechtscheidingen voorkomen

Ongeveer 20 procent van alle scheidingen eindigt in een vechtscheiding. Mensen gunnen elkaar niets meer en houden daarbij geen rekening met de gevoelens van de betrokken kinderen. Zij zijn hier uiteindelijk de dupe van. Dit kan veel schade aanrichten. Familierechters gingen op zoek naar een oplossing om vechtscheidingen zoveel mogelijk te voorkomen. Zij komen nu met deze nieuwe aanpak van scheidingszaken.

Experiment regierechter

Het experiment met de regierechter van Noord-Nederland en Rotterdam zorgt ervoor dat één rechter de scheiding van begin tot eind behandelt. Zo kan een rechter alle problemen in samenhang zien, is hij beter in staat de ouders aan te spreken en kunnen er beslissingen op maat genomen worden. De betrokken rechters en medewerkers kregen extra scholing op het gebied van conflictdiagnose. De resultaten waren zo goed, dat het plan van de regierechter nu landelijk wordt doorgevoerd.

Sneller en efficiënter

Beide regio’s hadden een andere aanpak. Zo werden in Rotterdam zaken waarin een ouderschapsplan ontbrak extra snel behandeld. In Noord-Nederland lag de focus op het plannen van de zittingen. Door het dossier goed te bekijken en een precieze schatting te maken van de tijd die nodig was werden onnodige vervolgzittingen voorkomen. Ook werden er duidelijke afspraken met hulpverleningsinstanties en gemeenten gemaakt, om mensen sneller te kunnen helpen.

Onderzoek

Natuurlijk lukt het niet altijd om een echtscheiding van begin tot eind door dezelfde rechter te laten behandelen. Dit in verband met roosters e.d. Toch lukte het in ongeveer 85 procent van de scheidingen wel om alle geschillen door één rechter te laten behandelen. Alle betrokken vonden de nieuwe aanpak doelgericht en efficiënt. Ook bleek dat zaken sneller waren afgerond. Of het inschakelen van een regierechter ook een de-escalerend effect heeft bij een vechtscheiding is nog niet duidelijk naar voren gekomen. Hier zal nog verder onderzoek voor nodig zijn.