Het aantal scheidingen onder huwelijken waarbij een van de partners werkzaam is bij de politie ligt vrij hoog. Een kwart van deze politiehuwelijken loopt op de klippen. Trouw je met een medewerker van de universiteit, dan heeft je huwelijk meer kans van slagen: in maar 10 procent van de gevallen eindigt zo’n huwelijk in een scheiding.

Ambtenaren

Dit blijkt uit cijfers van pensioenfonds ABP. Zij deden onderzoek naar het aantal scheidingen onder de ambtenaren die hun pensioen bij ABP hebben ondergebracht. Dit ook omdat zij meer aandacht willen vragen voor het regelen van het pensioen bij een scheiding.

De cijfers

De cijfers zijn boeiend. Zo eindigt 23 procent van de politiehuwelijken in een scheiding en komen ook medewerkers van de gemeenten en het Rijk er niet zo goed van af. Ook bij hen is de kans op scheiden groot (21 en 20 procent)

Duur van het huwelijk

Huwelijken en geregistreerde partnerschappen blijken wel langer te duren dan vroeger. Waar een huwelijk tot de scheiding in de jaren 70 zo’n 10 jaar duurde is dit nu gestegen tot 15 jaar.