De Raad voor de Kinderbescherming ziet minder moeilijke scheidingen voorbijkomen. De instelling denkt dat dit komt door de invoering van het verplichte ouderschapsplan. Het ouderschapsplan helpt moeilijke scheidingen waarbij kinderen in het spel zijn te voorkomen.

Vorig jaar voerde de Raad voor de Kinderbescherming 4672 onderzoeken uit naar gezag en omgang bij moeilijke scheidingen waarbij kinderen in het spel zijn. Dat zijn 244 onderzoeken minder dan in 2008. Volgens de Raad zet deze dalende trend zich dit jaar voort.

Sinds 1 maart 2009 zijn ouders die willen scheiden verplicht een ouderschapsplan voor de kinderen te maken. Daarin leggen ze alle afspraken vast over de zorg voor de kinderen, de opvoeding van de kinderen, de omgang met de kinderen, de kinderalimentatie en de informatie-uitwisseling.

De Raad voor de Kinderbescherming helpt bij moeilijke scheidingen waarbij het ouders niet lukt afspraken te maken over de kinderen, bijvoorbeeld over de omgangsregeling of verblijfplaats.