Het komt steeds vaker voor dat gescheiden ouders onenigheid krijgen over het plaatsen van foto’s en filmpjes van hun kinderen op social media. Waar de één hier geen enkel kwaad in ziet, ziet de ander allerlei problemen. Dit soort zaken komen dan ook steeds vaker voor de rechtbank. Onlangs nog werd een vader in het gelijk gesteld toen hij zijn kinderen wilde beschermen tegen social media.

Pedofilie of pestgedrag

In dit geval waren de ouders al enige tijd uit elkaar. Toen zij samen waren postte de vrouw al foto’s en filmpjes van de kinderen op social media. Dit vooral omdat zij, als buitenlandse moeder in Nederland, haar volgers een kijkje wil geven in de Nederlandse cultuur en opvoeding. De vader wilde dit niet meer. Hij vond het een te groot risico en was bang dat zijn kinderen van 4 en 2 op deze manier een makkelijke prooi zijn voor pedofilie of pestgedrag. Hij wil de kinderen hiertegen in bescherming nemen. Samen kwamen ze er niet uit, waarna de man naar de rechter stapte. Hier verklaarde de vrouw dat kinderen momenteel opgroeien in een wereld met social media. De moeder probeert hier ook een bijdrage aan te leveren. Toch werd de vader in het gelijk gesteld. De rechter vond het onvoldoende bestreden dat het door vader gevreesde risico op pestgedrag en nadelige gevolgen voor het later functioneren in het maatschappelijk verkeer, en in mindere mate objectivering voor pedofielen, zich voor zal doen. Dit risico is er wel degelijk. Vandaar dat de vader in dit geval gelijk kreeg. De moeder mag geen foto’s en filmpjes van de kinderen meer online zetten.

Samen beslissen

Op het moment dat jullie als gescheiden ouders samen gezag hebben, moet je ook over dit soort zaken samen beslissingen maken. Soms is dat best lastig. Helemaal als je op bepaalde punten recht tegenover elkaar staat. Soms kan het helpen om in zo’n situatie een mediator in te schakelen. Lukt dit niet, dan kun je inderdaad naar de rechter stappen.