In 2015 dienden een aantal afgevaardigden van de VVD, PvdA en D’66 een wetsvoorstel in waarin de regels van de partneralimentatie totaal overhoop werden gegooid. De alimentatieduur moest worden verkort van 12 naar 5 jaar. Er kwam een eenvoudigere berekenmethode en er moest een andere grondslag komen. De kritieken waren niet van de lucht. Het voorstel werd door experts behoorlijk met de grond gelijk gemaakt. De Raad van State oordeelde zelfs dat het voorstel ver verwijderd was van de maatschappelijke realiteit. Het voorstel moest terug naar de tekentafel. Nu is er een aangepast voorstel, dat wel degelijk kans van slagen heeft.

Het nieuwe voorstel partneralimentatie

In het nieuwe voorstel hebben de makers aardig wat water bij de wijn gedaan. Het enige punt dat overeind is gebleven is het verkorten van de betalingstermijn naar vijf jaar. De rest is behoorlijk veranderd. De aanpassingen op een rijtje:

  • De grondslag voor de partneralimentatie blijft hetzelfde. Uitgangspunt blijft handhaving van de welstand voor het verbreken van het huwelijk.
  • Gaat de ontvanger van de partneralimentatie opnieuw trouwen of een geregistreerd partnerschap aan, dan vervalt het recht op partneralimentatie. Ook als men langer dan 6 maanden samenwoont komt het recht te vervallen. Deze termijn is een nieuwe aanvulling op de originele wet.
    Het blijft mogelijk de partneralimentatie te wijzigen.
  • De indexering moet gewoon worden toegepast.
  • Er komt geen contractvrijheid om in onderling overleg partneralimentatie uit te sluiten.

Deze wijzigingen zorgen voor een veel beter voorstel. Het recht op partneralimentatie blijft bestaan en de onlogische rekenmethode waar zij in eerste instantie mee kwamen is van tafel.

Verkorting alimentatietermijn

De verwachtingen zijn dat het Wetsvoorstel op deze manier wel door de Tweede Kamer wordt aangenomen. Vanaf dat moment wordt het interessant. Als het voorstel eenmaal door de Tweede Kamer is aangenomen ligt voor alimentatiebetalers de weg vrij om met een goed gemotiveerd verzoek om verkorting van de twaalfjaarstermijn te vragen. Zodra het voorstel is aangenomen door de Tweede Kamer zullen wij dit op onze site publiceren.