Bijna driekwart van de Nederlanders vindt dat mensen veel te snel besluiten tot een echtscheiding. Eveneens is een ruime meerderheid van mening dat er in een relatie altijd wel een weg te vinden is om uit de problemen te komen…

Zo blijkt uit onderzoek onder ruim 2000 Nederlanders van 18 jaar en ouder, uitgevoerd door Blauw Research in opdracht van Stichting Marriage Week Nederland, die van 7 tot en met 14 februari in ruim 25 landen wordt gehouden. Het gaat hierbij om een internationale beweging, opgericht in 1996 en bestaande uit vrijwilligers, met als doel activiteiten te ontwikkelen ten bate van duurzame liefdesrelaties.

Relatiecursussen

Een kwart wil dat de overheid meer gaat investeren in relatiecursussen en deelname gaat bevorderen. Eenderde vindt dat er op middelbare scholen verplicht onderwijs in liefde moet worden gegeven. Gevraagd naar hun eigen relatie beoordelen Nederlanders die gemiddeld met een 8, waarbij mannen een iets hoger cijfer geven dan vrouwen. Voor 16% van de Nederlanders geldt dat hun relatie door de huidige financiële crisis meer onder druk is komen te staan.

Voorts blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders weleens een relatie heeft zien stuklopen. Hoger opgeleiden en vrouwen hebben hier opvallend genoeg vaker mee te maken gehad dan lager opgeleiden en mannen.

Gevolgen echtscheidingen

42% is zich bewust van de persoonlijke, financiële en emotionele gevolgen van echtscheidingen. Gevraagd naar de maatschappelijke gevolgen zegt 71% dat een extra beroep wordt gedaan op (bijstands)uitkeringen; 65% ziet nadelige gevolgen voor de lokale woningmarkt; 62% ziet een extra beroep op juridische hulpverlening en 55% denkt dat (extra) arbeidsverzuim en schoolverzuim optreden. 60% is van mening dat het de maatschappij veel geld kost.

Bij relatieproblemen richt 71% zich in eerste instantie op hulp van familie en vrienden. Een kwart houdt het voor zichzelf, terwijl eenvijfde de hulp van een therapeut inroept. Een relatiecursus (8%) of hulp van een kerk (1%) worden weinig genoemd. De helft van de Nederlanders vindt dat relaties een privézaak zijn, waarmee de overheid zich niet moet bemoeien. Tegelijk vindt een kwart dat de overheid juist meer zou moeten investeren in relatiecursussen en 28% vindt dat de overheid het deelnemen aan deze cursussen moet bevorderen.

Bron: relatie.blog.nl