Een scheiding kan veel stress en verdriet opleveren. Toch blijkt uit onderzoek dat het meerendeel van gescheiden mensen  positief is over hun kwaliteit van leven.

In het onderzoek van de universiteiten van Gent en Leuven werden 1865 volwassenen ondervraagd die in het scheidingsproces zitten. De meerderheid geeft aan dat zij tevreden zijn over hun levenskwaliteit. Enkel 20 procent van de scheidende volwassenen geeft aan dat ze hun levenskwaliteit ronduit slecht vinden. Hier blijkt de eerste twee jaar na de scheiding geen verbetering in te zitten.

Levenskwaliteit

Voor een goede levenskwaliteit tijdens en na de scheiding zijn er meerdere factoren van invloed. Volwassenen met een baan, hoger inkomen, weinig conflict in de relatie voor de scheiding, groter gevoel van autonomie en een nieuwe partner bij aanvang van de scheiding, ervaren minder verlies aan de kwaliteit van het leven. Zij verwerken de scheiding over het algemeen gemakkelijker en pakken het nieuwe leven sneller op. Omdat vrouwen over het algemeen een lager inkomen hebben is de levenskwaliteit van scheidende vrouwen ook lager.

Bemiddeling bij scheiding

Indien men de hulp inschakelt van een bemiddelaar en bijstand krijgt van een scheidingsdeskundige die empathisch en onpartijdig overkomt heeft dit een gunstige invloed op de levenskwaliteit. Scheidende mensen die hulp inschakelen ervaren minder verlies aan levenskwaliteit tijdens en na hun scheiding.

Schuldgevoelens

Schuldgevoelens spelen een belangrijke rol tijdens de onderhandelingen en hebben een negatief effect op de levenskwaliteit. Het is belangrijk dat men een goed gevoel heeft bij wat is overeengekomen. De inhoud van de overeenkomst heeft minder invloed op de levenskwaliteit. Als de overeenkomst eerlijk is, op maat en volledig ervaart men een hogere levenskwaliteit tijdens en na de scheiding.