Als je uit elkaar gaat en je hebt een samen een eigen woning, dan verandert er veel voor je belastingaangifte.
De eerste vraag is wie in de woning kan blijven wonen. Ook moeten bepaald worden hoe de lasten van de hypotheek worden verdeeld. Als je geen fiscaal partner meer bent, maar wel bent geweest, dan ontstaan er veel vragen. Veel zaken moeten geregeld worden. Wanneer je niet goed kan overleggen met je ex-partner kan dit heel lastig worden. Je kunt samen niet tot redelijke afspraken komen en houdt met veel zaken helemaal geen rekening.

Belastingdienst

De Belastingdienst begrijpt dat een relatiebreuk er flink in kan hakken. Veel mensen staan niet direct stil bij de gevolgen voor de belastingaangifte. De Belastingdienst stuurt daarom brieven naar burgers met een eigen woning, waarvan zij weten dat die die het afgelopen jaar uit elkaar zijn gegaan. In die brieg verwijzen ze hen naar de webpagina over scheiden. Voor deze mensen kan een eigen woning in de aangifte een struikelblok zijn en dat zorgt vaak voor onnodige fouten. In de brief staat dat wanneer je in 2018 uit elkaar bent gegaan, je dat jaar nog als fiscaal partner samen aangifte kan doen.

Advies

De Belastingdienst adviseert dat je alle belangrijke zaken vast moet leggen wanneer je uit elkaar gaat. Probeer altijd samen te blijven communiceren. Als het samen niet lukt, dan is het verstandig hulp van een deskundige in te schakelen. Let op, niet enkel wanneer je uit elkaar gaat wordt de belastingaangifte anders. Bij iedereen van wie de persoonlijke situatie is gewijzigd kan er iets wijzigen. Je doet er dus altijd verstandig aan alert te zijn bij het doen van de aangifte. Een fiscaal specialist kan je ook altijd hulp bieden.