Op dit moment moet een partner na een scheiding twaalf jaar partneralimentatie betalen aan de ex-partner. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dit een erg lange periode. De partijen zijn er nog niet uit hoe lang de maximale alimentatieduur dan wel zou moeten zijn. De PVV heeft een voorstel ingediend.

Partneralimentatie van twaalf naar vijf jaar

De PVV wil het maximum aantal jaren aan partneralimentatie verkorten van twaalf naar vijf jaar. De partij wil daarmee mensen beschermen die jarenlang de niet werkende ex-partner moeten financieren. Volgens de PVV is vijf jaar lang genoeg om de ontvangende partij de tijd te geven een betaalde baan te vinden. De economische zelfstandigheid van mensen wordt op deze manier gestimuleerd.

Tegen plannen PVV

Familierechtadvocaten hebben laten weten het niet eens te zijn met de plannen van de PVV. Volgens hen moet elk geval individueel bekeken worden omdat elke situatie verschilt. De meeste fracties hebben ook moeite met de uitwerking van dit wetsvoorstel.

Geen steun Tweede Kamer

De Tweede Kamer steunt niet het voorstel van de PVV. Zij komen zelf met een aangepast voorstel. Ze vinden dat er meer uitzonderingen moeten worden aangebracht. Zo moet er meer naar gezinnen met jonge kinderen worden gekregen.