De alimentatie gaat per 1 januari 2011 met 0,9 procent omhoog.
Jaarlijks wordt door de minister van Justitie een percentage
vastgesteld waarmee de kinder- en partneralimentatie verhoogd word.
Deze indexering is gekoppeld aan de gemiddelde stijging van de
salarissen en het prijsniveau in Nederland. De verhoging geldt zowel
voor alimentaties, die door de rechter zijn opgelegd als voor
alimentaties die door partijen samen zijn afgesproken.

De indexering voor 2010 was vorig jaar vastgesteld op 2,3%.
De jaren daarvoor zag het er als volgt uit
2009        3,9%
2008        2,2%
2007        1,8%
2006        0,9%
2005        1,1%
2004        2,5%

Klik hier voor de berekening van uw alimentatie-index