Amsterdam – De politiek heeft geblunderd door in de nieuwe regelgeving rond getrouwde partners erfenissen en bezittingen die partners vóór het huwelijk al hebben niet buiten de gemeenschap van goederen te houden. Dat vindt Lucienne van der Geld, juridisch directeur van Netwerk Notarissen, het landelijk samenwerkingsverband van notariskantoren in Nederland. “Met deze regels blijven we flink achter in Europa. Bovendien sluiten de regels onvoldoende aan bij de maatschappelijke realiteit waarin partners meerdere keren in hun leven in het huwelijk treden.”

Van der Geld zei dat gisteren bij de lancering van de site huwelijksezakentest.nl, een checklist die koppels helpt de financiële gevolgen van hun huwelijk, of toekomstige huwelijk, in kaart te brengen.

Voorhuwelijkse vermogen

In Nederland trouwen jaarlijks 73 duizend koppels, het merendeel in gemeenschap van goederen. Uit onderzoek blijkt dat de meeste gehuwde partners echter niet weten dat zij bij een echtscheiding ook het voorhuwelijkse vermogen en de privébezittingen moeten delen. Ook gaan veel samenwonende partners met een ongelijke financiële positie het huwelijk in met allerlei financiële gevolgen vandien als de relatie over is en het hele vermogen -dus ook het voorhuwelijkse en erfenissen- fifty-fifty verdeeld moet worden.

Van der Geld: “Er waren eerder plannen om erfenissen en voorhuwelijkse bezittingen buiten de gemeenschap van goederen te houden. Deze plannen zijn niet doorgegaan. Hiermee blijft de wet hopeloos verouderd”, stelt Lucienne van der Geld, juridisch directeur van Netwerk Notarissen. Bijvoorbeeld in Duitsland en Frankrijk worden bij een scheiding voorhuwelijkse bezittingen niet gedeeld.

In andere landen van Europa blijven erfenissen en bezittingen voor het huwelijk buiten de gemeenschap van goederen. “Veel landen sluiten aan bij wat partners verwachten namelijk dat zij bij echtscheiding delen wat er tijdens het huwelijk aan vermogen is opgebouwd. Dat is zo in bijna alle Europese landen, bijvoorbeeld Duitsland, België en Frankrijk”, zegt Van der Geld. Uit eerder Nederlands onderzoek blijft dat het systeem van deze landen ook door Nederlandse koppels als gewenst wettelijk systeem wordt gezien. In Nederland kunnen koppels dit nu alleen bereiken door huwelijkse voorwaarden bij de notaris te maken.

Nieuwe wet gemeenschap van goederen

Vanaf 1 januari gelden nieuwe huwelijkse regels. De gemeenschap van goederen is in de wet gehandhaafd. Ook hoeven paren die hun huwelijkse voorwaarden willen veranderen, of alsnog huwelijkse voorwaarden willen maken, geen toestemming meer te vragen aan de rechter. Dit betekent dat zij hun huwelijkse voorwaarden helemaal bij de notaris kunnen regelen. Volgens de nieuwe wet kunnen mensen die in scheiding liggen eerder een nieuw huis kopen zonder dat dit de afwikkeling van de echtscheiding moeilijker maakt. Er kan daardoor eerder een nieuwe start gemaakt worden.

Om partners bewust te maken wat zij allemaal financieel moeten regelen bij een huwelijk, ontwikkelde Netwerk Notarissen de huwelijkse zakentest die gisteren gelanceerd is via www.huwelijksezakentest.nl. Met de huwelijkse zakentest weten koppels of hun huwelijkse zaken goed geregeld zijn of wat ze moeten regelen als ze gaan trouwen.