Het is een interessant vraagstuk: worden gelukkige kinderen ook gelukkige volwassenen? Voor het eerst zijn wetenschappers in staat om die vraag te beantwoorden. Ze volgden 2776 mensen gedurende diverse fases van hun leven en kunnen stellen dat gelukkige tieners uiteindelijk vaak ook gelukkige volwassenen worden. Maar die gelukkige volwassenen scheiden dan weer wel vaker.

Een onderzoek naar geluk is niet zo gemakkelijk. Want hoe is geluk te definiëren en hoe meet je geluk? De wetenschappers maakten gebruik van diverse informatiebronnen om vast te stellen of een kind gelukkig is. Zo werden leerkrachten gevraagd hun mening te geven en werd gekeken hoe energiek de kinderen waren. Ook factoren als het aantal vriendjes dat kinderen hadden en emotionele problemen werden hierin meegenomen.

Volwassen

Jaren later – toen de kinderen eenmaal volwassen waren – kregen zij opnieuw bezoek van de wetenschappers. Dit keer werd gekeken naar de ervaringen die de volwassenen op het werk hadden opgedaan, de mentale gezondheid, relaties en de activiteiten die de volwassenen bezighielden.

Conclusie

Om het onderzoek zo betrouwbaar mogelijk te houden, hielden de onderzoekers ook rekening met de sociale klasse waar kinderen uit afkomstig waren en de intelligentie en opleiding van het kind. Maar zelfs toen die factoren uitgefilterd waren, bleek de gelukkige jeugd nog een grote invloed te hebben. De wetenschappers concluderen dat de volwassenen die als kind door hun leerkracht als ‘gelukkig’ werden bestempeld, als volwassenen vaak ook nog steeds gelukkig waren. Ze waren in vergelijking met volwassenen die als kind als ‘ongelukkig’ waren bestempeld tevredener met hun werk en hadden ook meer contact met familie en vrienden. Daarnaast besteedden ze ook meer tijd aan leuke activiteiten en uitjes en het onderhouden van contacten. De gelukkige kinderen bleken ook een veel kleinere kans op mentale stoornissen te hebben. De kans dat zij mentale problemen kregen, was maar liefst zestig procent kleiner in vergelijking met de ‘ongelukkige’ kinderen.

Scheiding

Opvallend genoeg bleken gelukkige kinderen als volwassenen wel vaker een scheiding aan te vragen. Hoe dat komt, is onduidelijk, maar de wetenschappers vermoeden dat het iets te maken heeft met de houding van gelukkige kinderen. Ze hebben door hun welzijn wellicht een beter zelfbeeld en meer respect voor zichzelf. Daardoor zou het voor deze groep iets gemakkelijker zijn om voor zichzelf op te komen en uit een huwelijk te stappen.

Het onderzoek naar gelukkige kinderen en gelukkige volwassenen is bijzonder. Veelal zijn onderzoeken erop gericht om de negatieve effecten van een slechte jeugd op een volwassene te achterhalen. Nu blijkt dat een fijne jeugd ook lang gevolgen heeft.

Bron: Scientias