Minister van de Steur wil mediation niet verplicht stellen bij scheiding. Hij baseert zijn beslissing op een literatuurstudie van het WODC. Hieruit blijkt dat er geen harde conclusies konden worden getrokken over  het effect van mediation. Wel komt er meer aandacht voor mediation.

Welzijn kind

Uit het onderzoek volgden geen aanwijzingen dat het welzijn van het kind verbetert door mediation. Er werden wel aanwijzingen gevonden dat mediation bij echtscheiding leidt tot minder conflicten. Echter harde cijfers werden niet gevonden. Je kunt je echter wel voorstellen dat het een positief effect heeft op het welzijn van een kind wanneer ouders minder ruzie hebben.

Bevorderen van mediation

Ondanks dat mediation niet verplicht wordt gesteld, gaat er wel meer aandacht heen. Minister Steur zal op korte termijn wetsvoorstellen indienen om mediation te bevorderen en om de kwaliteit van mediation te bewaken. Wij blijven mediation aanraden zolang goede communicatie mogelijk is. Dit is en belangrijke randvoorwaarde om mediation te laten slagen.