Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een nieuwe brochure uitgebracht over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van geregistreerd partnerschap. Dit is geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.

De brochure is van belang voor mensen die gaan scheiden of al gescheiden zijn en voor geregistreerde partners die hun relatie beëindigen of al beëindigd hebben, maar de verdeling van ouderdomspensioen nog niet hebben geregeld.   De brochure bevat een beschrijving van de wettelijke regeling op dit gebied – de ‘Wet verevening pensioenrechten bij scheiding’ – en vertelt hoe een verdeling van ouderdomspensioen tot stand komt.

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

  • Waardeoverdracht/voorkomen pensioenbreuk
  • Pensioenverdeling en alimentatie
  • U trouwt met iemand anders of gaat een geregistreerd partnerschap aan
  • Hoe worden de pensioenaanspraken berekend?
Bron: VBnet