Het aantal scheidingen in Nederland is aardig stabiel. Jaarlijks lopen er zo’n 33.000 huwelijken op de klippen. Maar wat is voor al die mensen nou eigenlijk de belangrijkste reden om te gaan scheiden?

Op elkaar uitgekeken

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deed hier onderzoek naar. De redenen van mannen en vrouwen liggen nogal uiteen. De belangrijkste reden om te scheiden voor mannen is “op elkaar uitgekeken zijn”. Bij vrouwen staat een gebrek aan vertrouwen op de eerste plek.

De redenen van de mannen

  1. Op elkaar uitgekeken
  2. Geen vertrouwen meer
  3. Karakters botsen
  4. Andere reden
  5. Iemand anders in het spel

De redenen van de vrouwen

  1. Geen vertrouwen meer
  2. Iemand anders in het spel
  3. Op elkaar uitgekeken
  4. Karakters botsen
  5. Andere plannen

Scheiden populairder dan trouwen

Opvallend is dat naast het grote aantal scheidingen er steeds minder mensen besluiten te gaan trouwen. Jaarlijks trouwen er nog ongeveer 65.000 mensen. Als je de gemiddelde daling van het aantal huwelijken en de gemiddelde groei van het aantal scheidingen doortrekt, dan zal ongeveer vanaf 2050 scheiden populairder zijn dan trouwen.