In de Tremanormen is vanaf juli 2010 een nieuwe richtlijn opgenomen
voor
alimentatieplichtigen, die in de schuldsanering zijn of worden
toegelaten. In de praktijk bleek dat de oude richtlijn (uit 2002) als
onredelijk werd ervaren, vooral voor kinderen ouder dan 15 jaar.

 

Kinderalimentatie
De nieuwe richtlijn houdt in dat het vrij te laten bedrag (VTLB) van de
alimentatieplichtige ouder met schulden zal worden verhoogd met het
vastgestelde bedrag voor kinderalimentatie. Hier is wel een maximum aan
verbonden. Voor 2010 ligt dit bedrag per kind op € 136,00 per maand. Dit
is gelijk aan het maximumbedrag, dat recht geeft op persoonsgebonden
aftrek als gevolg van uitgaven voor levensonderhoud van kinderen.

Partneralimentatie
Voor een alimentatieplichtige ex-partner geldt deze richtlijn ook. Zit
de onderhoudsplichtige in de schuldsanering, dan moet er bij de bepaling
van het VTLB rekening worden gehouden met de te betalen
partneralimentatie. Het VTLB moet met het bedrag aan partneralimentatie
worden verhoogd. Was er bij het bepalen van het VTLB geen rekening
gehouden met de alimentatieplicht, dan wordt de partneralimentatie voor
de duur van de schuldsanering op nihil gesteld.

Bron: www.alimentatiewijzer.nl