U kunt binnenkort makkelijker huwelijkse voorwaarden opmaken en aanpassen. De Eerste Kamer heeft hiervoor een wetsvoorstel aangenomen. Daarnaast zorgt het wetsvoorstel ervoor dat de afwikkeling van een scheiding eenvoudiger gaat worden. Het is nog onduidelijk of de nieuwe wet per 1 juli 2011 of 1 januari 2012 in zal gaan.

Toenmalig minister van Justitie Donner heeft in mei 2003 dit wetsvoorstel al ingediend. Niet alle onderdelen van het wetsvoorstel hebben echter de eindstreep gehaald, maar uiteindelijk is de Eerste Kamer toch akkoord gegaan met een afgeslankt wetsvoorstel.

Toestemming rechter vervalt

Na invoering van dit wetsvoorstel zal het eenvoudiger worden om huwelijkse voorwaarden op te stellen en aan te passen. Op dit moment moet u bij een aanpassing van de huwelijkse voorwaarden namelijk toestemming vragen aan de rechter. Dit is in de wet opgenomen om benadeling van eventuele schuldeisers te voorkomen. Toestemming van de rechter is na invoering van deze wet niet meer noodzakelijk. De partners blijven echter wel hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden die aanwezig zijn voor de aanpassing van de huwelijkse voorwaarden.

Afwikkeling echtscheiding

Daarnaast zal de afwikkeling van de echtscheiding wijzigen. Bent u gehuwd in gemeenschap van goederen dan eindigt het huwelijk bij de huidige regels op het moment dat u de echtscheidingsbeschikking inschrijft in de registers van de burgerlijke stand. Nadeel hiervan is dat alle goederen en schulden tijdens de echtscheidingsprocedure nog vallen in de gemeenschap van goederen. In het wetsvoorstel is nu opgenomen dat het huwelijk eindigt op het moment dat u een verzoek tot echtscheiding doet. U kunt dan eerder een nieuwe start maken en eventueel een nieuwe woning kopen zonder dat de woning in de gemeenschap van goederen terecht komt.

Bron: Rendement.nl