Het aantal echtscheidingen blijft stabiel. In de jaren 2007 tot en met 2009 schommelde het aantal echtscheidingen rond de 32.000, en in de eerste zes maanden van dit jaar zijn het er 16.000.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS is verrast, want het instituut verwachtte juist een stijging van het aantal echtscheidingen. In het verleden strandden tijdens economische crises immers meer huwelijken dan in goede tijden.

Een mogelijke verklaring voor het aantal echtscheidingen dat stabiel blijft, is nieuwe wetgeving. Daardoor zijn ouders die gaan scheiden bijvoorbeeld verplicht een ouderschapsplan op te stellen, wat hen kan ontmoedigen te scheiden. Daarnaast is sinds vorig jaar de flitsscheiding afgeschaft.

Een andere mogelijke verklaring voor de stabiliteit is de vastgelopen woningmarkt. Het is denkbaar dat echtscheidingen worden uitgesteld omdat het sommige echtparen niet lukt hun huis te verkopen. Verder is het mogelijk dat stellen praktische oplossingen bedenken om de officiële echtscheiding uit te stellen. Zo kan bijvoorbeeld één partner tijdelijk op een camping verblijven en de andere partner in het onverkoopbare huis