De kosten die gemaakt worden bij de aankoop van een huis. De aankoopsom valt hier niet onder. Verwervingskosten zjin bijvoorbeeld financieringskosten, notariskosten en overdrachtsbelasting.