LBIO. Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen is een incassobureau dat in opdracht van de ministers van Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inningstaken uitvoert op het gebied van wettelijke onderhoudsbijdragen.

De kerntaak van het bureau ligt in het innen van alimentatiebijdragen en in het vaststellen en innen van ouderbijdragen jeugdhulpverlening.

Wat is de taak van het LBIO?

Het LBIO int de kinderalimentatie voor de verzorgende ouder wanneer de andere ouder in gebreke blijft. Aan de tussenkomst van het LBIO zijn echter twee voorwaarden verbonden:
– de bijdrage moet door de rechter zijn vastgesteld
– er moet een achterstand zijn van minstens één betaling
Het LBIO kan dus niet altijd de inning voor u verzorgen.