Als je op huwelijkse voorwaarden getrouwd bent, heb je formeel geen gezamenlijke bezittingen. Toch heb je waarschijnlijk een lopende rekening waarop de inkomens van jullie allebei binnenkomen. Eigenlijk moet je het geld dat over is (of dat je tekort komt), elk jaar verdelen. De wet waarin staat dat je je geld ieder jaar moet verdelen, noem je het periodiek verrekenbeding. In de praktijk blijkt dat veel echtgenoten hun geld niet jaarlijks verdelen. En dat is niet zo handig want het is heel moeilijk om na een jarenlang huwelijk nog vast te stellen welk geld nu van wie is.