Duurzaam samenwonen houdt in, dat jij en je partner blijvend een gezamenlijke huishouding voeren.