Een kinderrechter kan bepalen dat een kind beter niet langer alleen door zijn ouders opgevoed kan worden. Dat doet hij omdat een kind verwaarloosd wordt, of op een andere manier geestelijk of lichamelijk lijdt. Zo’n kind wordt onder toezicht gesteld van een gezinsvoogd.